V stredu 1. apríla 2009  sa pre žiakov 6. ročníka ZŠ Čierne – ústredie uskutoční  v Obecnej knižnici v Čiernom o 9.00 hodine pri príležitosti  konania  DNÍ  DETSKEJ  KNIHY beseda  s Petrom Karpinským.

Venuje sa písaniu umeleckej literatúry a odborných prác, píše recenzie, je vedúci Katedry slovenského jazyka Prešovskej univerzity, autor a režisér divadelných predstavení a rozhlasových hier – napr. Med z ľadových kvetov, Rozprávky z múzea záhad a tajomstiev, Koruna času a modrá koza, rozprávky Ako sme s Ťukťukom ťukťukovali, poviedok Keď pôjdem cez údolie a Oznamujeme všetkým majiteľom hrobov/. Žije v Spišskej Novej Vsi.