Sample ImageDňa 13. 3. 2009 navštívili žiaci
5.ročníka  ZŠ Čierne – ústredie so svojim vyučujúcim Mgr. Pavlom Benkom  Obecnú knižnicu, kde bola pre nich pripravená  beseda spojená s výkladom : história knihy, o tom ako kniha vznikla a ceste k čitateľom, usporiadanie kníh v knižnici, správanie sa ku knihám spojené so zábavno – súťažným kvízom . Deti sa rozdelili na dve skupiny. A ako to už býva – súťažili dievčatá proti chlapcom. / na súťažiacich čakali rôzne otázky ako napr. - ktorá kniha je najčítanejšia a najpredávanejšia, čo patrí do krásnej literatúry a čo do náučnej, ako sa volajú obrázky v knihách, bolo treba aj vyhľadať  knihu v knižnici od určeného spisovateľa, deti si pozorne vypočuli prečítaný text  a potom odpovedali na kladené otázky, samozrejme nechýbali ani hádanky, doplňovačky s tajničkou,  .../  Vo  vyrovnanom vedomostnom zápolení iba o plusku zvíťazilo družstvo diečat. Za svoju snahu a vedomosti získali obe družstvá po sladkej odmene.Nakoniec si všetci prezreli knižnicu, Pamätnú izbu, zapožičali nové knihy a všetci sme si sľúbili , že opäť sa onedlho stretneme či už pri vypožičiavaní kníh alebo pri ďalšej exkurzii.

Besedu viedla: knihovník Obecnej knižnice v Čiernom Iveta Bobulová

Všetkých srdečne pozývame do príjemného prostredie Obecnej knižnice v Čiernom ,   ktorá je otvorená:

pondelok:  8.00 -11.00    12.00 – 16.00
streda     : 12.00 – 17.00
piatok     : 12.00 – 16.00

Knižný fond je neustále doplňovaný novými knihami. K dispozícii pre verejnosť je internet a tlač: Plus 7 dní, Život,IN. Kamarát, Fifík, Kysuce, Pekné bývanie.