Výpožičné hodiny knižnica:

pondelok
streda
piatok
8.00 - 11.00
12.00 - 16.00
12.00 - 17.00
12.00 - 16.00

Inkasovanie cintorínskych poplatkov / v priestoroch Obecnej knižnice /

pondelok: 8.00 – 11.00

streda     : 8.00 – 11.00

piatok     : 8.00 – 11.00


Kultúrne podujatia – pohyblivá pracovná doba

utorok 7.00 - 13.30

štvrtok 7.30 - 14.30

príprava kul. podujatí,inštalovanie výstav, príprava besied a exkurzií, 
upratovanie knižnice, dopĺňanie knižného fondu, obaľovanie kníh: