pasovanie druhakov 003Krátko pred začatím letných prázdnin sme v Obecnej knižnici v Čiernom pasovali školákov.

V pondelok 27. júna 2022 sa pre druhákov zo ZŠ Čierne – Ústredie, i napriek ukončeniu školského roka, netradične konala veľmi významná udalosť. Spolu pätnásť druháčikov Jeho kráľovská výsosť, kráľ Gregor, pasoval do Cechu vzorného čitateľa Obecnej knižnice v Čiernom.

Slávnostnému aktu predchádzalo poučenie o právach a povinnostiach správneho čitateľa, rozprávanie o tom, čo všetko knihy poskytujú, aké tajomstvá skrývajú, ako sa k nim správať, čitateľský sľub a čitateľská prísaha. Žiaci si pre Jeho kráľovskú výsosť a prizvaných hostí pripravili báseň od Štefana Moravčíka a pieseň. Na gitare deti sprevádzala pani učiteľka Ľubica Kullová. Potom žiaci po jednom pokľakli pred kráľa Gregora, ktorý ich slávnostne pasoval do Cechu čitateľského, prevzali si čitateľský preukaz a malý darček. Mnohí druháci v tento deň odchádzali domov s knihami, ktoré si po prvýkrát vypožičali z našej knižnice spoločne s novým čitateľským preukazom. Na záver boli všetci hostia pozvaní do Komnaty hojnosti na malé občerstvenie. Za pomoc pri slávnostnom akte patrí poďakovanie aj žiakom zo ZŠ s MŠ Čierne – Vyšný koniec: Natálii Putyrovej, Michaele Strakovej, Petrovi Krenželovi a Simonovi Hadidovi.

Iveta Bobulová, knihovníčka Obecnej knižnice v Čiernom