„Vyrob si záložku pre svoje knihy“, pod týmto názvom bola vyhlásená výtvarná súťaž pre
deti materských a základných škôl v našej obci. V termíne do 1. apríla 2022 mali žiaci
možnosť nosiť svoje dielka do Obecnej knižnice v Čiernom. V súťaži sa zjavilo spolu 55
záložiek. Hodnotil sa nápad a prevedenie. Všetky práce sú vystavené v Obecnej knižnici
v Čiernom a najnápaditejšie vybrané porotou získali vecnú odmenu. Sú to dielka od týchto
detí: Vanesa Krellová 5. A ZŠ Čierne – Ústredie, Gabriela Ondrušková 5. A ZŠ Čierne –
Ústredie, Michaela Čopková 5. A ZŠ Čierne – Ústredie, Emka Večerková MŠ – VK,
Ninka Vyšlanová MŠ – VK, Rebeka Rafajová MŠ – Ústredie.
Srdečne blahoželáme. Všetky záložky sú vystavené, príďte sa pozrieť!

Iveta Bobulová, knihovníčkaIMG_20220407_085716.jpg