IMG 20220329 142222Exkurzia žiakov 3. ročníka ZŠ Čierne – Ústredie.

- prehliadka knižnice, usporiadanie literatúry v knižnici, história požičiavania kníh, služby knižnice, výpožičky kníh a časopisov, podujatia poriadané knižnicou

- prehliadka Veľkonočnej výstavy

- pripomenutie výročie narodenia nášho najväčšieho zberateľa slovenských rozprávok Pavla Dobšinského a najväčšieho rozprávkara na svete H. Ch. Andersena

- prečítanie rozprávky O dvanástich mesiačikoch, zábavný kvíz, skladanie darov

- vyhodnotenie, oceňovanie

Počet žiakov: 19

Vyučujúci: Mgr. Anna Sulková

Knihovníčka: Iveta Bobulová