obrázok Osmijanko 20212022 na stránkuObecná knižnica v Čiernom spolu so ZŠ Čierne – Vyšný koniec sa zapája
do 18. ročníka celoslovenskej čitateľskej súťaže pod názvom Osmijankova
literárna záhrada. Deti 4. A triedy zo ZŠ s MŠ Čierne – Vyšný koniec s pani učiteľkou Zuzanou Fonšovou a pani knihovníčkou Ivetou Bobulovou sa budú pravidelne stretávať v Obecnej knižnici v Čiernom. Osmijanko objavil osem očarujúcich príbehov, s ktorými sa chce podeliť, a s ktorými sa my budeme postupne oboznamovať.


Na spoločných stretnutiach s deťmi otvoríme 4 kapsičky (čo sú vlastne príbehy,
ktoré si prečítame) a zasadíme z každého príbehu dve semienka (súťažné
otázky), ktoré pre nás vymyslel Osmijanko.
Všetci potrebujeme svoj domov, svoje útočisko, lásku a priateľstvo.
Preto je literárna záhrada o domove - ktorý potrebujú nielen ľudia, ale aj
zvieratká, o priateľstve, o sľuboch, o smútku z opustenosti, o radosti z nového
priateľstva, o obdarovaní, o strachu, o uvedomení si nesprávneho konania...
Osmijankove úlohy nás naučia zmeniť sa na rozprávača a rozprávať príbehy.
Čitateľská súťaž končí 28. apríla 2022, kedy zašleme Osmijankovi na adresu
vypracované súťažné otázky s úlohami.
O všetkých stretnutiach vás budeme informovať, tiež o tom, čo sme spoločne
vymysleli a vytvorili.
Ak by ste sa chceli zapojiť aj vy samostatne, napríklad so svojimi rodičmi,
kliknite na www.osmijanko-ba.sk, kde nájdete všetky podrobné informácie.
Vaša knihovníčka