IMG 20211109 162642Obecná knižnica v Čiernom pripravila v utorok 9. 11. 2021 pre deti opäť ďalšie kolo verejného čítania. Tentoraz bola téma o ŠIKANE. Čo to slovo znamená?

Rozhovormi a debatou sa deti presne dozvedeli, čo je šikana, aké majú skúsenosti so šikanou, ako sa zachovať, keď sme svedkami šikany, aký trest čaká toho, kto šikanuje...

Ten, kto úmyselne ubližuje slovne, fyzicky, vysmieva sa, ničí cudzí majetok, obťažuje cez mobil alebo internetové siete – ten človek šikanuje.

Deti si uvedomili, že i vysmievanie je druh šikany.

Z knihy Neposlušné rozprávky pani knihovníčka prečítala príbeh s názvom Posmievačik.

Súčasťou verejného čítania je vždy náladomer a tvorivé dielne, na ktorých si deti vyrábali magnetky s čarovnými slovíčkami a tancovali záverečný tanec.

Posledné verejné čítanie v tomto kalendárom roku bude v utorok 7. 12. 2021 o 16.00 hod. v našej knižnici.

Teším sa na Vás pri čarovnom a vianočnom stretnutí!

                                                                                     Vaša knihovníčka