deti bigObecná  knižnica v Čiernom je v mesiaci august 2021 otvorená pre širokú verejnosť a svojich čitateľov.

OTVÁRACIE HODINY:

UTOROK:          11.00 – 14.00 H

ŠTVRTOK:        11.00 – 14.00 H

 

Zápisné sa platí na jeden kalendárny rok:

           deti: 0,50 €
           študenti a dôchodcovia: 1 €

           dospelí: 1,50 €

Zároveň chcem požiadať všetkých čitateľov, ktorí majú dlhodobo vypožičané knižné tituly o ich vrátenie a uhradenie zápisného.

Knihovníčka: Iveta Bobulová, kontakt: 041/43 73 183, 0908 838 346