zatvofené knižnicaZ dôvodu PN je Obecná knižnica v Čiernom od 18. 2. 2021 zatvorená.