Knihovnícky počin TFKysucká knižnica v Čadci v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja uskutočnila dňa 23. júla 2020 slávnostné pracovné stretnutie knihovníkov verejných knižníc regiónu Kysúc, na ktorom bola zhodnotená činnosť verejných knižníc za rok 2019. Osobitosťou tohtoročného spoločného pracovného rokovania bolo odovzdávanie ocenenia „Knihovnícky počin 2019“ knižniciam a knihovníkom verejných knižníc v metodickej pôsobnosti Kysuckej knižnice v Čadci ako regionálnej knižnice pre okresy Čadca a Kysucké Nové Mesto v rôznych kategóriách.

V kategórii Knihovnícky počin roka 2019 – za kvalitnú prácu s používateľmi a čitateľmi knižnice bolo udelené 3. miesto pani Ivete Bobulovej – knihovníčke Obecnej knižnice v Čiernom. /Oproti roku 2018 zaznamenala celkový nárast aktívnych používateľov služieb knižnice o 22 a aktívnych používateľov služieb knižnice do 15 rokov o 15; priemerná návštevnosť 1 registrovaného používateľa v knižnice počas roka 2019 – 7,29/.

 

V kategórii Knihovnícky počin roka 2019 – ocenenie kvalitnej akvizičnej činnosti knižnice bolo udelené 3. miesto pani Ivete Bobulovej – knihovníčke Obecnej knižnice v Čiernom /Zabezpečované financie na nákup KF od zriaďovateľa, knihovníčka získala dotáciu z FPU – za sledované ostatné 3 roky, knižnica odoberá 8 titulov periodík – splnený Parameter štandardu v zmysle Metodického pokynu MK SR č. MK – 1669/2010/7472/.
V kategórii Knihovnícky počin roka 2019 – ocenenie za prácu s miestnymi komunitami a organizovanie pestrých komunitných aktivít, za dlhodobú úspešnú prácu na úseku organizácie podujatí pre všetky skupiny obyvateľov mesta/obce – dospelí, deti, ale aj znevýhodnené skupiny obyvateľov – sledovanie činnosti v rokoch 2017, 2018, 2019 získala ocenenie (2. miesto) pani Iveta Bobulová – knihovníčka Obecnej knižnice v Čiernom.

pdfOcenenie