NOVÉ KNIHY web ikonkaNové knihy v našej Obecnej knižnici, október 2019.