kZ dôvodu PN bude Obecná knižnica v Čiernom zatvorená od 25. 6. 2019 - 18. 7. 2019.