Foto ex tV dňoch 6. a 7. mája 2019, deti z veľkej, zmiešanej a strednej triedy spolu s pani učiteľkami materskej školy Čierne - Vyšný koniec, navštívili Obecnú knižnicu v Čiernom. Po vstupe do knižnice, nás milá pani knihovníčka Ivetka Bobulová privítala a zoznámila s priestorom knižnice. Ukázala, ktoré oddelenia sú určené pre deti, a ktoré pre dospelých. Oboznámila nás aj s postupom pri požičiavaní kníh, ako správne s knihami zaobchádzať. Pani knihovníčka si však pripravila aj prezentáciu predmetov z Kysuckej izby, ktorá sa nachádza v knižnici.

Deti si vyskúšali ako sa kedysi sedelo v školskej starodávnej lavici, spoznali nový hudobný nástroj – harmónium. Pani knihovníčka ukázala, aj ako kedysi vyzerala práčka, a ako sa v nej pralo oblečenie. Po prehliadke predmetov z kysuckej histórie deti čakalo čitateľské okienko, v ktorom si vypočuli krásnu rozprávku o Ježibabe Eulálii. Detičky pozorne počúvali a odpovedali na otázky. Po príjemnej návšteve knižnice deti odchádzali so sladkou odmenou spokojné, obohatené o nové zážitky.
Lenka Najdeková