pasovanie tPresne 25. marca 2019 čakalo na 23 druháčikov v Obecnej knižnici v Čiernom veľké prekvapenie. Kráľ Gregor so svojimi dvornými dámami každoročne navštevuje našu knižnicu, aby šikovných druhákov slávnostne do cechu pasoval. Pri príchode do knižnice druháčikov a všetkých vzácnych hostí vítalo páža. Zazneli fanfáry a nastúpeným druhákom sa rozbúšilo prudšie srdiečko. Páža oznámilo príchod kráľa a celá slávnosť sa začala. Ako sa treba správať v knižnici, ku knihám, aké tajomstvo kniha ukrýva, na čo slúži knižnica – to všetko už šikovní druháci vedeli a po slávnostnom sľube pokľakli pred kráľa Gregora.

Jeho kráľovská výsosť každého druháka slávnostne pasovala, ten si prebral z rúk pani knihovníčky čitateľský preukaz a od dvornej dámy malý darček. Celý akt kráľ Gregor ukončil prečítaním Čitateľskej prísahy. Samozrejme aj druháčikovia si pripravili pre kráľa Gregora a pozvaných hostí malý darček – v podobe dobrých rád. Na záver slávnosti sa všetci zvečnili na spoločnej fotografii a po odchode Jeho kráľovskej výsosti boli pasovaní druháci pozvaní do Komnaty hojnosti na malé občerstvenie.

Za spoluprácu pri podujatí ďakujem pani učiteľke Božene Časnochovej, žiakom zo ZŠ s MŠ Čierne – Vyšný koniec – Ondrejovi Michnáčovi, Marekovi Fonšovi, Barborke Tatarkovej, Viktórii Koperovej a Viktórii Ganderákovej, za prispenie občerstvenia pánovi Jozefovi Kullovi.