futová 2Gabriela Futová– narodila sa 23. 2. 1971 v Prešove. Študovala žurnalistiku, pracuje v Knižnici P. O. Hviezdoslava v Prešove a je mamou dvoch detí. Nie takou obyčajnou mamou. Je mamou spisovateľkou. Píše knihy pre deti. Najradšej také veselé. Vravia deti... Takto začína jednu zo svojich devätnástich kníh, ktoré oslovia humorom, nespútanosťou a bezprostrednosťou detského sveta. 20. február bol výnimočným dňom pre žiakov obidvoch základných škôl v Čiernom.

Strávili totiž príjemné chvíle v spoločnosti tejto úspešnej slovenskej autorky. Prostredníctvom vtipných a pútavých príbehov nazreli do jej osobného a umeleckého života. Dozvedeli sa o jej spisovateľských začiatkoch, rodine i práci. Všetci si v spomienkach určite dlho uchováme tieto vzácne okamihy, ktoré nám budú pripomínať knihy s venovaním a podpisom. Za krásny zážitok a sprostredkovanie besedy ďakujeme p. knihovníčke Obecnej knižnice v Čiernom Ivetke Bobulovej.