kKedy: nedeľa 10.2.2019
Kde: v sále Kultúrneho domu v Čiernom o 14.00 H
- súťaží sa v kategóriách: deti MŠ, ročníky 1. - 4., ročníky 5. - 9., kategória dospelých,
- pripravený kultúrny program a diskotéka pre deti aj dospelých
- vstupné: 0,50 €
- každá maska získa vecnú odmenu