obr.6 t.fDňa 17. 10. 2018 žiaci 3. A triedy zo ZŠ v Čiernom - Ústredí v rámci spoznávania svojej obce navštívili i Obecnú knižnicu v Čiernom. Privítala ich vždy usmiata pani knihovníčka. Priblížila im život našich predkov prostredníctvom rôznych nástrojov. Deti si so zatajeným dychom vypočuli povesť o krásnej Katarína z Budatínskeho zámku.

Po diskusii na tému medziľudské vzťahy a krátkom súťažnom kvíze deti získali i sladkú odmenu. Z tejto návštevy si žiaci neodnášali len nové knihy, ale i nové zážitky a cenné  poznatky. Za vrelé privítanie, zaujímavý a obohacujúci program patrí vďaka pani knihovníčke Ivetke Bobulovej.