ex9Exkurzia detí z 5. A triedy ZŠ Čierne - Ústredie.
Prehliadka knižnice, systém usporiadania kníh podľa veku a žánrov, orientácia v knižnici.

Typy knižníc na Slovensku: regionálna, krajská, mestská alebo obecná, národná knižnica v Martine, vedecká, lekárska, akademická, verejná, školská, špeciálna, technická, parlamentná knižnica, Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči, knižnice múzeí a galérií, pôdohospodárske knižnice, knižnice cirkví a náboženských spoločností, vojenské knižnice, väzenské knižnice (knižnice Zboru väzenskej a justičnej stráže)...
Prehliadka knižnice.

Prečítanie rozprávky od Antona Pajonka z knihy Kysucké rozprávky 2: „O lenivom Ignácovi“. Zábavný vedomostný test o knižniciach a prečítanej rozprávke.
Vyhodnocovanie a odmeňovanie víťazov sladkou odmenou.
 Počet detí: 19
Vyučujúci: Mgr. Iveta Kordeková
Knihovník: Iveta Bobulová