pexeso TFPresne 191 prác odovzdali žiaci materských a základných škôl na vyhlásenú výtvarnú súťaž pod názvom Vyrábame pexeso. Súťaž bola zameraná na charakteristické motívy obce Čierne. Porota v zložení: Petra Pallo, Adam Laš, Janka Grochalová, Alžbeta Bobulová vybrala práce, ktoré našu obec reprezentujú v tomto našom pexese.
Každý, čo sa zapojil do súťaže, získal sladkú odmenu. Autori vybraných dielok vecnú odmenu a pexeso. Každý zapojený kolektív získava po novučičkom pexese. Všetky výtvarné práce sú vystavené do konca mája v priestoroch Obecnej knižnice. Srdečne Vás na výstavu pozývame!

Pexeso si môžete zakúpiť v Obecnej knižnici v Čiernom vždy utorok a štvrtok.

Cena jedného pexesa: 1,- €

 

Ocenení žiaci ZŠ s MŠ Čierne – Vyšný koniec:
Linda Najdeková 8. A, Alex Krenželák 2. A, Adam Vorek 3. A, Alžbeta Reháková 2. A, Viola Najdeková 1. A, Kristián Lieskovan 4. A, Alica Najdeková 9. A, Margaréta Zakuciová 2. A, Adrián Grochal 4. A, Ema Cyprichová 1. B, Gabriela Ondrušková 1. A

Ocenení žiaci ZŠ Čierne – Ústredie:
Lívia Cyprichová 4. A, Lukáš Majchrák 4. A, Filip Švancár, 4. A, Karolína Kultánová, 4. A, Viktória Lašová 1. A, Daniel Kubica 6. A, Oliver Benčík 4. A, Timea Cyprichová 4. A, Jakub Kulla 4. A, Aneta Zvercová 4. A, Sára Cerchlanová 2. B, Adam Vrškový 2. A, Lenka Krellová 1. A, Peter Turiak 2. A , Michaela Čopková 1. A

Ocenené deti MŠ: Ema Romancová

ZŠ Rázusova Čadca: Alexandra Šoporová 2. A