pasovanie 2 NK TFDňa 16.4.2018 žiaci 2. A triedy spolu so svojimi rodičmi a súrodencami prežili zaujímavé popoludnie a zúčastnili sa pasovania do „ Cechu vzorného čitateľa“ v obecnej knižnici v Čiernom. Po príjemnom a srdečnom privítaní pani knihovníčky sa deti predstavili prostredníctvom recitácie básní a spevu piesne. S básňou Svetluška sa predstavila Nátalia Kadelová a báseň o Sedmospáčovi pútavo predniesol Marco Stráňava. Po chvíľke poézie nasledovala spoločná pesnička, ktorú deti s radosťou zaspievali:

Prišli sme do knižnice,
sme tu dnes prvý krát.
Túžime niečo zažiť
a knihy požičať.
Tu je to zvláštne miesto,
tu chceme chodievať.
Vernými čitateľmi
túžime dnes sa stať.

Kráľ Gregor je veľmi múdry, veľa kníh prečítal. Chceme ísť v jeho stopách a múdrymi sa stať.

Po krátkom kultúrnom programe kráľ Gregor pasoval každého žiaka do „Cechu vzorného čitateľa“. Pre deti to bol veľký zážitok, pretože niektoré navštívili knižnicu po prvý krát, a nakoniec si z tohto kráľovstva kníh hrdo domov niesli svoju prvú požičanú knihu, preukaz i malú sladkú odmenu.
Za zorganizovanie tohto pekného popoludnia plného nových zážitkov ďakujeme pani knihovníčke Ivetke Bobulovej i celému kráľovskému dvoru.