t.f. pasovanie 12.3.2018Každoročne Obecná knižnica v Čiernom pripravuje pre druháčikov stretnutie s Jeho kráľovskou výsosťou kráľom Gregorom, ktorý ich za účasti rodičov, starých rodičov a kamarátov slávnostne pasuje do Cechu čitateľského.

Bolo tomu tak aj v pondelok 9. apríla 2018, kedy prišiel spolu so svojím kráľovským dvorom a slávnostne pasoval dvadsaťjeden druhákov zo ZŠ s MŠ Čierne – Vyšný koniec. Každý z nich dostal novučičký čitateľský preukaz a sladké prekvapenie. Druháci nezaháľali a všetkým hosťom predviedli naozaj výborný program. Dozvedeli sme sa bez čoho sa nezaobíde vydanie knihy, čo je knižnica, kníhkupectvo, kníhtlač, kto je básnik, knihovník, ilustrátor... K tomu všetci spoločne zaspievali a vybrané páry aj zatancovali na pieseň Sedemdesiat sukieň mala...
Na záver boli všetky deti pozvané do komnaty hojnosti a pri odchode sa každému, kto chcel, do nového čitateľského preukazu zapísali vypožičané knihy.
Veríme, že čerstvo pasovaní druháci objavia tajomstvo knihy a budú s ňou kamaráti.
Ďakujem pani učiteľke Kataríne Mitrengovej za prípravu krásneho programu, žiakom
Nele Najdekovej, Alici Najdekovej, Dávidovi Putyrovi, Filipovi Boháčikovi a Filipovi Kubicovi za pomoc pri usporiadaní tohto podujatia.