Exkurzia detí z 3. A triedy ZŠ s MŠ Čierne – Vyšný koniec
- prezentácia žiakov z 3. A triedy „Prečo sa ľudia usadili na našom území“
- život našich predkov v minulosti, osídľovanie, lov zvierat, pestovanie plodín, používanie nástrojov, postupný vývoj vedy a techniky, zdokonaľovanie technológií, život v súčasnosti...
- názorná ukážka náradí z Pamätnej izby
- porovnanie so súčasnosťou, vymoženosti modernej doby
- význam starých slov, vedomostná súťaž
- vyhodnotenie, oceňovanie
počet detí: 20
vyučujúci: Mgr. Dana Oravcová
knihovník: Iveta Bobulová