Čitateľský krúžok zo ZŠ s MŠ Čierne – Vyšný koniec
Exkurzia detí 1. - 3. ročníka ZŠ s MŠ Čierne – Vyšný koniec
- čo je kniha
- pravidlá správania sa v knižnici, knižničný a výpožičný poriadok
- čítanie ukážky
- rozdiel medzi knižnicou a kníhkupectvom
- zábavno-vedomostný test
- vyhodnotenie
Počet detí: 16
Vyučujúci: Jana Špiláková
Knihovník: Iveta Bobulová