DSCN5043Všetci sme sa stretli s výrazmi ako bulímia, anorexia, exorexia. Pani Miroslava Kremeňová z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Čadca, oddelenie výchovy k zdraviu, prišla do ZŠ Čierne – Ústredie, konkrétne k 26 ôsmakom, aby im porozprávala o nebezpečenstve nesprávneho stravovania. Mladých ľudí k tomu, aby vyzerali krajšie, štíhlejšie, aby sa podobali svojmu vzoru, vedú rôzne pohnútky. U mnohých je to nepatrná poznámka „si tučná“, u iných priveľké nároky od rodičov, chcem vyzerať ako...

 

Premietnutím filmu, diskusiou, radou ako pomôcť svojim kamarátom, ktorí sa ocitli v takejto situácii a pre odvážnejších aj zmeraním si tuku na vlastnom tele, sme sa snažili touto prednáškou preventívne prispieť k zdravej životospráve. Podujatie pripravila Obecná knižnica v Čiernom.

Iveta Bobulová, knihovník Obecná knižnica v Čiernom