obrázok 1Dnes sme navštívili Obecnú knižnicu v Čiernom, kde nás privítala milá
teta knihovníčka pani Bobulová. Najskôr si deti pozreli veľkonočnú
výstavu, potom sa započúvali do rozprávky O psíčkovi a mačičke a zahrali
o nich divadielko. Nakoniec si vybrali knihu, ktorá ich očarila a
"začítali" sa do nej. Dúfame, že i takto sme prispeli k tomu, aby si
vytvárali pozitívny vzťah ku knihám a v budúcnosti budú knižnicu často
navštevovať.
Kolektív MŠ Čierne-Ústredie

 

 

Počet detí: 16

Vyučujúci: Dana Kopečná, Darina Baculáková, Mgr. Miroslava Švancárová

Knihovník: Iveta Bobulová