obrázok 4V pondelok 20.marca 2017 obecnú knižnicu Čierne navštívilo za prítomnosti druháčikov zo ZŠ Čierne – Ústredie a ich rodičov Jeho veličenstvo kráľ Gregor. Túto cestu podniklo spolu s dvornou dámou a pážaťom. Tak už sa mohlo začať slávnostné pasovanie druhákov do „Cechu vzorného čitateľa obecnej knižnice v Čiernom“.

 

 

 

Kráľ Gregor so svojim sprievodom prišli k trónu za zvukov fanfár. Kráľovský sprievod srdečne privítala naša knihovníčka pani Iveta Bobulová. Požiadala druhákov o krátky kultúrny program, ktorý sa veľmi páčil všetkým divákom. Budúci čitatelia predniesli Jeho veličenstvu kráľovi Gregorovi slávnostný sľub. Po tomto sľube konečne nadišiel čas pasovania. Kráľ Gregor mal veľa práce a každý druháčik dostal od knihovníčky čitateľský preukaz a od dvornej dámy sladkú odmenu. Po tomto akte sa kráľ Gregor so svojim sprievodom patrične rozlúčil a všetkých prítomných pozval do komnaty hojnosti. Po krátkom hodovaní si druháčikovia prezreli knižnicu a povyberali si svoje prvé knihy.

„Kniha je základom poznania, učiteľom vekov, vládcom kráľovstva ducha“ . Lucius Annaeus Seneca.

Touto cestou sa chcem poďakovať všetkým rodičom, ktorí sa zúčastnili slávnostného aktu. Veľká vďaka patrí aj našej knihovníčke Ivete Bobulovej za jej dlhoročnú obetavú prácu a za prípravu tohto milého podujatia.

Triedna učiteľka II.A Mgr. Anna Sulková