DSCN4400Prehliadka Veľkonočnej výstavy, čítanie textu od českého autora Josefa Čapka z príležitosti 130. výročia jeho narodenia , príbeh k Veľkonočnej nedeli: Ako si psíček roztrhol gaťky – čitateľská gramotnosť detí z 1.A a 9.B ZŠ s MŠ Čierne – Vyšný koniec.
Počet detí: 23
Vyučujúci: Mgr. Katarína Mitrengová, Mgr. Ivana Jurgová