t.f. exkurzia 8.3.2017Exkurzia žiakov zo 4. ročníka ZŠ s MŠ Čierne – Vyšný koniec
- tajomstvo knihy, prečo rád/a čítam
- pravidlá správania sa v knižnici, knižničný a výpožičný poriadok
- zápis čitateľov a výpožičky literatúry
Počet detí: 21
Vyučujúci: Mgr. Janka Špiláková
Knihovník: Iveta Bobulová