titulná foto prednáškaObecná knižnica v Čiernom zorganizovala 6.marca 2017 besedu pre žiakov 9. ročníka ZŠ Čierne – Ústredie s lektorkou Mgr. Martinou Vicianovou PhD. V neformálnej atmosfére sa tridsať mladých ľudí dozvedelo niečo viac o vzťahoch, vzťahu k sebe samému, sebareflexii a poznávaní svojich hodnôt. Súčasťou besedy bolo aj bližšie oboznámenie sa s kampaňou No Hate (Bez nenávisti). Porozprávali sa o svojich právach na internete a diskutovali o princípoch správania sa v online prostredí. Viac info na www.beznenavisti.sk.