Obrázok 3Exkurzia detí z 3.A triedy ZŠ s MŠ Čierne – Vyšný koniec 7.2.2017

- tajomstvo knihy
- ako sa stať čitateľom
- pravidlá správania sa v knižnici, knižničný a výpožičný poriadok
- zápis nových čitateľov a výpožičky literatúry
Počet detí: 21
Vyučujúci: Mgr. Zuzana Fonšová
Knihovník: Iveta Bobulová