DSCN0424Prehliadka knižnice, rozprávanie o knihách, správanie sa v knižnici. Ako sa volá ustanovizeň, kde si môžu deti požičať knihu, ako ten, kto knihy vypožičiava. Zážitkové čítanie rozprávky Ako kohútik čaroval s vajcom od Michala Černíka. Deti si vyskúšali čarovanie, kikiríkanie, zahrali postavu zvieratiek z rozprávky. V súťažnej časti poskladali obrázky domácej hydiny, porozprávali aké iné domáce zvieratká poznajú. V prednese poézie sa predviedli víťazky zo školského kola Básničkovo: Sára Kubicová, Veronika Kubalíková a Karolína Jašurková. Na záver si deti pozreli rozprávku O psíkovi Rexíkovi a boli odmenené sladkou odmenou.

Počet detí: 15  Trieda: stredná

Vyučujúci: Mgr. Renáta Čanecká

Knihovník: Iveta Bobulová