exkurzia m

Prehliadka knižnice, rozprávanie o knihách, knihy pre detských čitateľov, prehliadka pamätnej izby a predmetov. Zážitkové čítanie rozprávky Ako kohútik čaroval s vajcom od Michala Černíka. Deti si vyskúšali čarovanie, kikiríkanie. Porozprávali aké zvieratká chovajú ich starí rodičia alebo susedia, zaspievali pesničku Na dvore býva sliepočka naša... Na záver si deti pozreli rozprávku o psíkovi Rexíkovi a boli odmenené sladkou odmenou.


Počet detí: 11
Trieda: malá
Vyučujúci: Mária Jurgová

Knihovník: Iveta Bobulová