Rok 2015 bol v Žilinskom kraji vyhlásený za Rok Ľudovíta Štúra pri príležitosti 200. výročia jeho narodenia. Obecná knižnica v Čiernom pre svojich čitateľov  k pripomenutiu nášho velikána a štúrovskej generácie pripravila vedomostné súťaže, výstavu literárnych diel Ľudovíta Štúra, výtvarnú súťaž na tému Zo života Ľudovíta Štúra spojenú s výstavou. Vyše 50 výtvarných prác, kde žiaci vo svojom ponímaní znázorňovali nášho buditeľa  ako dieťa, alebo študenta, dospelého muža, zakladateľa spisovnej slovenčiny, redaktora, pedagóga poslanca, či nositeľa brady, si môže každý prísť pozrieť do 15. decembra 2015 do Obecnej knižnice v Čiernom. Vecnou odmenou boli ocenené práce od: Alžbetky Rehákovej, Vanesy Vilímovej, Kataríny Kužmovej, Soni Krenželákovej a Simony Stehlíkovej. Ostatní zapojení získali magnetku so zvečneným obrazom tejto našej významnej osobnosti.

Iveta Bobulová, knihovník