dscn5050.jpgPre druhákov zo ZŠ s MŠ Čierne – Vyšný koniec sa v utorok 24. marca 2015 a pre druhákov zo ZŠ Čierne - Ústredie dňa 31. marca 2015 konala veľmi významná udalosť. Spolu štyridsaťsedem druháčikov Jeho kráľovská výsosť kráľ Gregor pasoval do Cechu čitateľského. Slávnostnému aktu predchádzalo poučenie o právach a povinnostiach správneho čitateľa, rozprávanie o tom, čo všetko knihy poskytujú, aké tajomstvá skrývajú, ako sa k nim správať a čitateľský sľub. Žiaci si pre Jeho kráľovskú výsosť a prizvaných hostí  pripravili program plný básničiek, scénok a piesní. Potom po jednom pokľakli pred kráľa Gregora, ktorý ich slávnostne pasoval do Cechu čitateľského, prevzali si čitateľský preukaz a malý darček. Mnohí druháci v tento deň odchádzali domov s knihami, ktoré si po prvýkrát vypožičali z našej knižnice. Na záver boli všetci hostia pozvaní do Komnaty hojnosti na malé občerstvenie.

                     Iveta Bobulová, knihovník Obecná knižnica v Čiernom