18. marec

Exkurzia v Obecnej knižnici v Čiernom

Exkurzia žiakov 8.  A triedy ZŠ s MŠ Čierne - Vyšný koniec.

- marec mesiac knihy, dopĺňovanie knižného fondu, tajomstvo knihy,

- čitateľská gramotnosť,

- čo je baroko, výstava kníh s barokovými dielami,

- vedomostný test baroko, poznáš predmety  starých rodičov /krpce, valcha, krošňa/,

- slovenské príslovia a hádanky,

- vyhodnotenie, oceňovanie,

počet detí: 15

vyučujúci: Mgr Božena Budošová

V Čiernom dňa 18. marca 2015, knihovník Iveta Bobulová

 18. marec

Exkurzia v Obecnej knižnici v Čiernom

Exkurzia detí z MŠ Čierne - Ústredie, trieda druhá.

- čítanie rozprávky „O Troch prasiatkach",

- z čoho postavilo domček prvé prasiatko, druhé a tretie,

- najšikovnejší majster /pribíjanie klincov/,

- v koži prasiatka a vlka,

- ako končí rozprávka,

- premietnutie rozprávky,

- vyhodnotenie, oceňovanie,

počet detí: 12

vyučujúci: Marta Vyšlanová, Anna Krellová