Exkurzia v Obecnej knižnici v Čiernom

Exkurzia detí z 3. triedy ZŠ Čierne - Ústredie.

- marec mesiac knihy, uloženie literatúry, tajomstvo knihy

- čítanie ukážky z knihy Detským srdiečkam „Ako sa čo povie"

- zábavno-súťažný kvíz

- vyhodnotenie, oceňovanie

- výpožičky literatúry

Počet detí: 22

Vyučujúci: Ľubica Kullová

V Čiernom dňa 10. marca 2015, knihovník Iveta BobulováExkurzia v Obecnej knižnici v Čiernom

Exkurzia žiakov 8. ročníka ZŠ s MŠ Čierne - Vyšný koniec.

- marec mesiac knihy, doplňovanie knižného fondu, tajomstvo knihy

- čo je baroko, výstava kníh s barokovými dielami

- zábavno-súťažný kvíz baroko a všeobecný prehľad

- vyhodnotenie, oceňovanie

- výpožičky literatúry

Počet detí: 15

Vyučujúci: Margita Ramšáková

V Čiernom dňa 10. marca 2015, knihovník Iveta Bobulová