Otváracie hodiny

Pondelok:   8.00 hod. - 11.00 hod.      12.00 hod. - 16.00 hod.
Streda:       12.00 hod. - 17.00 hod.
Piatok:       12.00 hod. - 16.00 hod.
sobota,nedeľa,sviatky,dni pracovného pokoja - zatvorené

Obecná knižnica v Čiernom

  • verejná knižnica pre všetkých
  • profesionálna knižnica, internet

o knižici:
Obecná knižnica v Ćiernom je verejná univerzálna knižnica, ktorá zabezpečuje podľa čl. 26 Ústavy Slovenskej republiky slobodný prístup k informáciam  všetkým záujemcom bez rozdielu politickej orientácie, náboženského presvedčenia, bez rozdielu rasy, národnosti, spoločenského alebo sociálneho postavenia.
Knižnicu tvoria dve oddelenia – jedno pre deti a mládež, druhé pre dospelých.Vo voľnom výbere je  ku dňu  8.3. 2008 spolu 13 508 knižných jednotiek.Knižný fond sa neustále dopĺňa o nové knižné tituly.

sídlo knižnice:
je v budove Materskej školy v Čiernom – ústredí č. 169, na druhom poschodí
Zriaďovateľom Obecnej knižnice v Čiernom je Obecný úrad v Čiernom č.189 PSČ:023 13

kontakt:

adresa: Obecná knižnica, Obecný úrad č.l89, Čierne, 023 13    
knihovník:  Iveta Bobulová
telefón: 041/4373183        
e-mail: BobulováTáto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

služby:

Knižnica poskytuje prezenčné a absenčné výpožičné služby kníh / beletriu – romány, detektívky, sci-fi, náučnú a odbornú literatúru pre dospelých, krásnu a náučnú literatúru pre deti a mládež/  a časopisov / Pekné bývanie, Fifík, Kamarát , Super  Maxi, In, Plus 7 dní, Život, týždenník Kysuce/, ktoré sú bezplatné.
podľa záujmu medziknižničnú výpožičnú službu
služby internetu
rezerváciu kníh a časopisov
kopírovanie z materiálov knižnice

poplatky:
Kto sa chce stať čitateľom knižnice, musí sa preukázať platným občianskym preukazom alebo pasom, osoby mladšie ako 15 rokov na základe vyplnenej prihlášky podpísanej rodičom , alebo zodpovedným zástupcom.

Zápisné sa platí na jeden kalendárny rok:
deti: 0,33 €
študenti a dôchodcovia: 0,50 €
dospelí:  0,66 €

Poplatky za použitie internetu: za každých započatých 15 minút............... 0,33 €
Poplatky za  vyhotovenie fotokópií formát A 4 jednostranne.....................  0,10 €   
formát A 4 obojstranne......................  0,17 €

Poplatky za stratu alebo poškodenie knihy sú stanovené v knižničnom poriadku a to zakúpením tej istej knihy , alebo z podobného žánru -  plus poplatok za obal.    
Ak v stanovenom čase čitateľ nevráti požičiané knihy, je upozornený prvou upomienkou: 0,66 €, druhou upomienkou: 1,33 €, treťou upomienkou: 1,99 €. Pokiaľ nie sú knihy vrátené ani po tretej upomienke, respektíve čitateľ neuhradí vzniknutú škodu, bude ju knižnica vymáhať prostredníctvom Obecného úradu na náklady čitateľa.