plagat_divocina2014.jpg Les totiž netvoria len stromy, ale je to zložité spoločenstvo, v ktorom sú všetky jeho časti rovnako dôležité a navzájom veľmi úzko poprepájané. Hmyz,vtáky, rastliny, huby i veľké cicavce v lese istým spôsobom spolupracujú. Z nesmierneho množstva prvkov v lese a ich vzájomných prepojení - väzieb, človek pozná len nepatrné množstvo.
Napriek tomu však ľudia pristupujú k lesu veľmi necitlivo až bezohľadne. Výstava poukáže na zničujúce zásahy človeka, ktoré znižujú vodozádržnú schopnosť krajiny a výsledkom sú povodne a odplavená pôda v čase lejakov a vysušená krajina v období bez zrážok. Les prestáva byť naozajstným lesom. Ostáva ním len na lesníckych mapách a v lesníckych štatistikách. Záver výstavy približuje niektoré aktivity Lesoochranárskeho zoskupenia VLK dlhodobo zamerané na záchranu prirodzených lesov. Od sadenia stromčekov a osádzania búdok pre sovu dlhochvostú, cez aktívnu ochranu vzácnych lesných území, až po vytváranie siete evolučných lesov prostredníctvom vzniku súkromných prírodných rezervácií, prenájmom lesov, podávaním návrhov na rozširovanie existujúcich rezervácií i presadzovaním návrhov na vyhlasovanie cenných území za nové prírodné rezervácie. V minulom storočí výstava putovala niekoľko rokov po SR a ČR a bola dokonca aj v Prírodovednom múzeu v Budapešti. V roku 2010 ju Lesoochranárske zoskupenie VLK obnovilo. Obec Čierne je jej 15 zastávkou. Doposiaľ pri jej obnovenom putovaní prešla celým Slovenskom, od východu na západ i od severu na juh: Rajec, Žilina, Ivanka pri Dunaji, Bratislava, Piešťany, Moravské Lieskové, Martin, Stropkov, Hanušovce nad Topľou, Snina, Kežmarok, Medvedzie - Tvrdošín, Svit, Nové Zámky. Obec Čierne, príspevková organizácia TES Čierne Vás srdečne pozýva na túto výstavu, ktorá je nainštalovaná v Obecnej knižnici v Čiernom do konca októbra. a je sprístupnená širokej verejnosti vždy v pondelok, stredu a piatok od 8.00 - 16.00 h.
Vypracovala: Iveta Bobulová
Putovnú výstavu Divočina zachráni svet spojenú s premietnutím filmu Vlčie hory a vedomostným testom o prírode, rastlinách a živočíchoch doteraz navštívili: - dňa 3.10.2014 šesťdesiat detí zo Školského klubu pri ZŠ s MŠ Čierne – Vyšný koniec, vyučujúci Veronika Urbánková, Dominika Oravcová - dňa 6. 10. 2014 dvadsať detí z dejepisného krúžku pri ZŠ s MŠ Čierne – Vyšný koniec, vyučujúci Mgr. Božena Budošová - dňa 8.10. 2014 osemnásť žiakov z 8.A triedy a pätnásť žiakov z 9.A triedy zo ZŠ s MŠ Čierne – Vyšný koniec, vyučujúci Mgr. Božena Budošová - dňa 8. 10. 2014 päť detí zo 7.B zo ZŠ s MŠ Čierne – Vyšný koniec, vyučujúci Ing. Slávka Jurčíková a Darina Čanecká - dňa 15. 10. 2014 2. ročník ZŠ s MŠ Čierne – Vyšný koniec, počet detí: 23, vyučujúci: Mgr. Jana Špiláková - dňa 17.10. 2014 trieda 5.A zo ZŠ s MŠ Čierne – Vyšný koniec, počet detí:17, vyučujúci: Mgr. Božena Budošová - dňa 17.10. 2014 trieda 8.B zo ZŠ s MŠ Čierne – Vyšný koniec, počet detí: 17, vyučujúci: Mgr. Božena Budošová - dňa 17. 10. 2014 trieda 4.A zo ZŠ s MŠ Čierne - Vyšný koniec, počet detí: 17, vyučujúci: Mgr. Eva Škorvánková - dňa 17. 10. 2014 trieda 4.A zo ZŠ Čierne- Ústredie, počet detí: 15, vyučujúci: Mgr. Anna Sulková - 21. 10. 2014 tretí ročník zo ZŠ s MŠ Čierne – Vyšný koniec, počet detí: 23, vyučujúci: Mgr. Katarína Mitrengová - 22. 10. 2014 trieda 6. A zo ZŠ s MŠ Čierne – Vyšný koniec, počet detí: 13, vyučujúci: Mgr. Stanislava Krčmáriková - 24. 10. 2014 tretia trieda detí z MŠ Čierne – Ústredie, počet detí: 16, vyučujúci: Kopečná, Liščáková, Švancárová - 24 10. 2014 II. oddelenie ŠKD pri ZŠ s MŠ Čierne – Vyšný koniec, počet detí: 32, vyučujúci: Bc. Dominika Oravcová - 27. 10. 2014 1. ročník pri ZŠ s MŠ Čierne – Vyšný koniec, počet detí:21, vyučujúci: Mgr. Zuzana Fonšová - 27. 10. 2014 druhá trieda MŠ Čierne – Ústredie, počet detí:18, vyučujúci: Anna Krellová, Marta Vyšlanová - 4. november 2014 trieda 7. A zo ZŠ s MŠ Čierne – Vyšný koniec, počet detí: 21, vyučujúci: Mgr. Jana Grochalová - 7. 11. 2014 tretí ročník detí z MŠ Čierne – Vyšný koniec, počet detí: 18, vyučujúci: Bc. Rokyčáková Veronika - 12. november 2014 žiaci zo 6. B triedy ZŠ s MŠ Čierne – Vyšný koniec, počet detí: 15, vyučujúci: PaedDr. Lenka Bestvinová.
Termín výstavy v Obecnej knižnici v Čiernom sa predlžuje až do 15. 12. 2014. Srdečne ešte raz všetkých pozývame. Vstup voľný. Po tomto termíne sa výstava sťahuje do obce Makov.
 
knihovník: Iveta Bobulová