Výtvarná súťaž Svetská krása – na motívy ľudových rozprávok od Pavla Dobšinského pre deti materských a základných škôl sa síce pretiahla do Veľkej noci, avšak prác až toľko tentoraz nebolo. Výstavku sme si urobili z 34 dielok - a vy z nich môžete rozpoznať napríklad aj tieto známe rozprávky od nášho najväčšieho zberateľa ľudových rozprávok: Dvanásti bratia a trinásta sestra, Zlatovláska, Čert slúži, Trojruža, Dobrý strelec a drak, Stratený chlapec, Had, mačička a psík, Čarodejná kráľovná, Červeňkráľ a Žltovláska, Zakliata hora, Panna za drakom, ... Práce budú v priestoroch Obecnej knižnice vystavené do konca mája 2014. Všetkých srdečne pozývame. Porota vecnou odmenou ocenila výtvarne práce od detí z MŠ Čierne – Ústredie: Šimonko Sloviak, Lucia Kužmová, Natálka Babuliaková, Vaneska Švancárová, Veronika Turiaková, Lívia Cyprichová a Pavlínka Šimková. Z MŠ Čierne – Vyšný koniec: Charlotte Kubicová, Adrián Grochal, Karolínka Krčmáriková, Sofia Koperová a Kristián Lieskovan. Žiaci zo ZŠ Čierne – Ústredie: Branislav Gomola, Adriana Rudinská a Ľubomír Švancár zo 4.A. Srdečne blahoželáme! 
Vypracovala: Iveta Bobulová, knihovník