Na Deň ľudovej rozprávky, ktorý je 16. marca, bude pre detských čitateľov pripravená výstava kníh  od Pavla Dobšinského a zábavno-súťažný test, týkajúci sa dopredu vybraných desať rozprávok práve od nášho najväčšieho zberateľa ľudových rozprávok. Od 17. marca do 6. apríla 2014 prebehnú v knižnici kvízy, ktoré sa budú týkať postáv rozprávok zo zoznamu - kto ich čítal, nebude váhať. Zo správnych odpovedí budú vyžrebovaní traja výhercovia krásnych kníh a deti možno získajú ešte aj čosi navyše, ale to je prekvapenie.

Treba si prečítať:

Slovenské rozprávky - prvá kniha:

Zlatá priadka, Trojruža, Čert slúži

 

Slovenské rozprávky - druhá kniha:

Rovnopekný pár, Svetská krása, Múdry Maťko a blázni

 

Slovenské rozprávky - tretia kniha:

Klinko a Kompit kráľ, Ružová Anička, O troch grošoch, O hlúpej žene

 

Keď sa budeš chcieť tejto zábavky zúčastniť, povieš pani knihovníčke. Dostaneš  kartičku s názvami rozprávok, ktoré máš prečítať  a dozvieš sa aj ďalší postup.

 

 

                                                                                                                      vaša knihovníčka