Oznam pre všetkých, ktorí majú radi film a rozprávky!

Zakladáme filmový krúžok pod názvom: Piatkové detské filmové popoludnie, skratka PDFP. Budeme sa stretávať každý druhý piatok v Obecnej knižnici v Čiernom. Začíname 11.1. 2014 o 14.00 hodine. O premietnutých filmoch a rozprávkach si vo voľnej debate budeme vymieňať svoje dojmy a postrehy. Teším sa na Vás v pondelok 11.1. 2014 na PDFP! Vaša knihovníčka