Obecná knižnica v Čiernom pravidelne každý rok pre žiakov druhých ročníkov pripravuje slávnostné pasovanie Jeho kráľovskou výsosťou Kráľom Gregorom do „ Cechu vzorného čitateľa Obecnej knižnice v Čiernom“. Streda 6. novembra 2013 bola pre druhákov zo ZŠ Čierne – Ústredie tým slávnostným dňom. Ešte pred príchodom Jeho kráľovskej výsosti si deti zopakovali pravidlá, ktoré treba dodržiavať pri návšteve knižnice, aj to, ako treba zaobchádzať s knihou. Slávnostným sľubom sa druháci zaviazali, že budú tieto pravidlá dodržiavať a stanú sa vzornými čitateľmi našej knižnice. Prevzali si čitateľský preukaz, darček od starostu našej obce a hneď si aj vypožičali prvú knihu. Na záver boli všetci vzácni hostia pozvaní do komnát múdrosti a komnaty hojnosti.
Knihovník. Iveta Bobulová