V prípade záujmu o prenájom sály kultúrneho domu sa obráťte na Ivetu Bobulovú, pracovníčku Príspevkovej organizácie TES Čierne. Kontakt: 041/ 43 73 183, 0908 838 346
Prenájom sály na ľudovú zábavu alebo diskotéku /od súkromných podnikateľov, organizácií/ musí schváliť obecné zastupiteľstvo.
Poplatok za prenájom sály kultúrneho domu
- v letnom období 13,30 €/hod.
- v zimnom období 13,30 €/hod., plus skutočná spotreba plynu

Vybavuje: Iveta Bobulová