dscn1673.jpg Príspevková organizácia TES Čierne pripravila pre všetky deti MŠ a ZŠ výtvarnú súťaž „O najkrajšiu rozprávkovú príšerku“. Šesťdesiatšesť prác bude vystavených v obecnej knižnici a môžete si ich prísť pozrieť do konca júla 2013.
Ocenení MŠ Čierne – Vyšný koniec: Alexander Krenželák, Elka Klanduchová, Patrik Miko Ocenení MŠ Čierne – Ústredie: Filipko Švancár, Natália Capková, Lucia Vršková Ocenení zo základných škôl: Elena Bestvinová, Paulína Urbaníková, Bianka Padychová, Vilma - Agnesa Čanecká, Lucia Čamborová, Klára Čanecká, Radka Bestvinová a kolektív detí zo Školského klubu pri ZŠ Čierne – Ústredie. Deťom ďakujem za ich tvorivosť a srdečne blahoželám!
Iveta Bobulová, kultúrny pracovník - Príspevková organizácia TES Čierne