dscn0533.jpgSlávnostné pasovanie tretiakov zo ZŠ Čierne – Ústredie do „ Cechu vzorného čitateľa Obecnej knižnice v Čiernom „ kráľom Gregorom. Žiaci si pre Jeho kráľovskú výsosť pripravili kultúrny program, jednotlivo boli pasovaní a prijímaní do Cechu vzorného čitateľa. Na záver boli všetci prítomní pozvaní do komnát múdrosti a komnaty hojnosti na malé občerstvenie.
Vyučujúci: Mgr. Anna Časnochová
Spolu účastníkov podujatia: 65
Knihovník: Iveta Bobulová