Obecná knižnica v Čiernom         2. ročník ZŠ Čierne – Ústredie
P O Z V Á N K A
na slávnostné pasovanie druhákov do „ Cechu čitateľského „ kráľom Gregorom vo štvrtok 26. marca 2013 o 14:00 hod. v Obecnej knižnici v Čiernom / budova ZŠ s MŠ Čierne – Vyšný koniec /.
Srdečne pozývame deti, ich rodičov aj starých rodičov !
Iveta Bobulová / knihovník / Obecná knižnica v Čiernom 3. ročník ZŠ Čierne – Ústredie


Obecná knižnica v Čiernom      3. ročník ZŠ Čierne – Ústredie
P O Z V Á N K A
na slávnostné pasovanie tretiakov do „ Cechu čitateľského „ kráľom Gregorom vo štvrtok 4. apríla 2013 o 14:00 hod. v Obecnej knižnici v Čiernom / budova ZŠ s MŠ Čierne – Vyšný koniec /.
Srdečne pozývame deti, ich rodičov aj starých rodičov !
Iveta Bobulová / knihovník /
Obecná knižnica v Čiernom      3. ročník ZŠ Čierne – Ústredie