iooo018.jpg12. a 14. marec 2013
Exkurzia detí zo 7. A a 7. B triedy ZŠ s MŠ Čierne – Vyšný koniec
Žiakom bol podaný výklad o uložení literatúry v knižnici pre deti a dospelých. Pripomenuli si ako sa starať a zaobchádzať s knihami. Zapojili sa do vedomostnej súťaže z dobrodružného žánru, oprášili si mená a priezviská spisovateľov a zapojili sa do súťaže pri príležitosti ,,Marec - mesiac knihy“. Exkurzia bola spojená s výstavou kníh dobrodružného žánru pre ich vekovú kategóriu.
Víťazné družstvá boli odmenené sladkou odmenou.
Vyučujúci: Mgr. Marta Krutáková, Mgr. Božena Budošová Počet detí spolu: 31
V Čiernom dňa 14. 3. 2013
knihovník: Iveta Bobulová

Exkurzia detí zo 7. ročníka ZŠ s MŠ Čierne – Vyšný koniec koniec
Deti sa oboznámili s detským oddelením. Dozvedeli sa, ako sa ukladajú knihy v knižnici, ako treba s knihami zaobchádzať. Bolo im názorne ukázané, ako sa ku knihám v žiadnom prípade nemôžu správať. Po prečítaní nie celej rozprávky ,,Snehulienka a sedem trpaslíkov" - sami dopĺňali ďalší dej rozprávky. Nakoniec si pozreli rozprávku ,,O Maťkovi a Kubkovi". Všetci boli odmenení sladkou odmenou.
V Čiernom dňa 12. 3. 2013
knihovník: Iveta Bobulová