Už sme začali súťažiť! Po prvýkrát 29. októbra 2012 v zábavno – vedomostnej súťaži KOLOTOČ pre žiakov ZŠ. Do súťaže sa zapojilo spolu 16 detí. Z prvého stupňa najviac správnych odpovedí mala Elenka Bestvinová zo 4. B ZŠ s MŠ Čierne – Vyšný koniec , z druhého stupňa to bol Adam Sloviak z 8. A ZŠ Čierne – Ústredie. Obaja získavajú po vecnej odmene. Teším sa na Vás opäť v pondelok 5. 11. 2012. Príď si prevetrať svoje vedomosti, zabaviť sa a získať vecnú odmenu! Druhé kolo Kolotoča sa konalo 5. 11. 2012. Prišlo sa pokolotočovať 27 detí.
Plný počet bodov z prvého stupňa získali Eva Majchráková 3. A ZŠ Čierne – Ústredie, Michaela Špiláková 3. A ZŠ – Vyšný koniec a Patrik Majchrák 3. A ZŠ – Vyšný koniec. Z druhého stupňa sa najväčší počet bodov / 9 z 10 / podarilo získať Lucii Kubicovej z 8. B a Márii Krutákovej z 9. A ZŠ Čierne – Vyšný koniec. Víťazom srdečne blahoželám, získavajú po vecnej odmene. Na Vás sa opäť teším v pondelok 12. 11. 2012 Víťazkami tretieho kola sa stali Nela Najdeková 4. B ZŠ – VK a Mária Krutáková 9. ročník ZŠ – VK. Až 35 detí si prišlo prevetrať svoje vedomosti. Ďalšie kolo prebehne opäť v pondelok 19. 11. 2012. Teším sa na Vás. Vo štvrtom kole plný počet z druhého stupňa získali: Alžbeta Štetiarová zo 6. B a Mária Krutáková z 9. ročníka ZŠ s MŠ – Vyšný koniec. Z prvého stupňa najviac bodov získali: Nela Najdeková a Alica Najdeková zo 4. B ZŠ s MŠ Čierne – Vyšný koniec. Tentoraz si svoje vedomosti prevetrávalo spolu 29 detí. V piatom kole vedomostno – zábavnej súťaže KOLOTOČ najviac správnych odpovedí z prvého stupňa mali: Elenka Bestvinová zo 4.A a Milan Kubalík zo 4.B ZŠ Čierne – Vyšný koniec. Z druhého stupňa to bola Mária Krutáková z 9. A. Do súťaže sa tentoraz zapojilo 30 detí. Víťazom blahoželáme. Ďalšie šieste kolo bude v pondelok 10.12. 2012 V šiestom kole plný počet bodov mal z prvého stupňa Lukáš Romanec zo 4.B ZŠ - VK a z druhého stupňa mali najviac bodov Nikola Čanecká a Mária Krutáková z 9. roč. ZŠ – VK. V šiestom kole súťažilo 37 žiakov. Siedme kolo sa konalo až po prázdninách a to 14. januára 2013. Po celkom dlhom oddychu aj mozgových závitov si prišlo prevetrať svoje vedomosti 33 detí. Plný počet bodov z prvého stupňa dosiahol Milan Kubalík zo 4. A ZŠ s MŠ – Vyšný koniec a z druhého stupňa najväčší počet bodov mala Lucia ČAmborová zo 6. B ZŠ s MŠ Čierne – Vyšný koniec. V ôsmom kole súťažilo 31 detí. Z prvého stupňa plný počet bodov získala Viktória Ganderáková 2. A ZŠ s MŠ Čierne – Vyšný koniec a z druhého stupňa sa tentoraz podarilo najviac správnych odpovedí Veronike Jurčíkovej a Adamovi Sloviakovi z 8. A ZŠ Čierne - Ústredie. Srdečne blahoželáme ! Deviate kolo bolo šťastné pre Alicu Najdekovú zo 4. B ZŠ s MŠ Čierne – Vyšný koniec a Máriu Krutákovú z 9. roč. ZŠ s MŠ Čierne – Vyšný koniec, ktoré mali najviac správnych odpovedí. V deviatom kole súťažilo 40 detí. Do desiateho kola sa zapojilo 33 detí a výhercami sa stali: Ľubomír Serafín zo 4. ročníka a Lucia Kubicová z 8. B ZŠ s MŠ Čierne – Vyšný koniec. Ďalšie jedenáste kolo vedomostnej súťaže KOLOTOČ bolo až v pondelok 4. 3. 2013. Do jedenásteho kola sa zapojilo 28 detí. Plný počet bodov z prvého stupňa získala Elenka Bestvinová zo 4. roč. ZŠ Čierne – Vyšný koniec a najväčší počet bodov z druhého stupňa sa podarilo získať Aničke Grochalovej z 5. A ZŠ – Čierne – Vyšný koniec V dvanástom kole zvíťazil: Patrik Majchrák zo 4. B ZŠ s MŠ Čierne – Vyšný koniec a Adam Sloviak z 8. roč. ZŠ Čierne – ústredie. Spolu súťažilo v tomto kole 31 žiakov. Opäť v pondelok súťažili priaznivci Kolotoča. Bolo ich spolu 34. V trinástom kole mali najväčší počet bodov z prvého stupňa Viktória Babušková z 3. A ZŠ Čierne – Ústredie a z druhého stupňa Gabriela Liščáková z 9. A ZŠ s MŠ Čierne – Vyšný koniec. Blahoželáme ! Štrnáste kolo sa vydarilo Alici Najdekovej zo 4. ročníka a Márii Krutákovej z 9. ročníka ZŠ s MŠ Čierne – Vyšný koniec, ktoré mali najväčší počet správnych odpovedí. Tentoraz si svoje vedomosti prevetralo 31 detí. Do XV. kola sa zapojilo 42 detí. Plný počet správnych odpovedí a vecnú odmenu získali z prvého stupňa: Lucia Hlúšková 2.A ZŠ – Čierne – Ústredie, Patrik Majchrák a Dávid Gelačák zo 4. roč. ZŠ s MŠ Čierne – Vyšný koniec. Z druhého stupňa Michaela Balamucká zo 7. A ZŠ Čierne – Ústredie. Šestnáste kolo kolotoča bolo úspešným pre Nikolu Čaneckú z 9.A ZŠ s MŠ Čierne – Vyšný koniec, ktorá dosiahla plný počet bodov. Z prvého stupňa najviac bodov získali: Marián Ballon z 1. A a Elenka Bestvinová zo 4. ročníka ZŠ s MŠ Čierne – Vyšný koniec. V tomto kole súťažilo 37 detí. Víťazom blahoželáme! V pondelok 22. apríla 2013 sa konalo už sedemnáste kolo KOLOTOČA, ktorý neustále a pravidelne prevetráva vaše vedomosti. Čím ďalej viac máte rovnaký počet správnych odpovedí. Čím to asi tak bude? Tentoraz sme z hromady správnych odpovedí vylosovali z prvého stupňa: Nikolku Benčíkovú zo 4. roč. ZŠ – VK. Z druhého stupňa sa ešte musel urobiť rozstrel a nakoniec sa víťazkami stali: Alžbeta Štetiarová a Katarína Kyrisová zo 6.B – ZŠ - VK V sedemnástom kole súťažilo 39 detí. Tridsaťdva detí sa zapojilo do osemnásteho kola KOLOTOČA a víťazmi sa stali z prvého stupňa: Parik Majchrák zo 4. roč. ZŠ s MŠ Čierne – Vyšný koniec, z druhého stupňa: Sára Krenželová 5. A ZŠ s MŠ – Vyšný koniec. Sedemnásť detí z prvého stupňa a dvadsaťjeden z druhého stupňa súťažili v pondelok 6. mája už v 19. kole KOLOTOČA. Plný počet bodov z druhého stupňa mala Anetka Cyprichová zo 7. A ZŠ Čierne – Ústredie a z prvého stupňa nakoniec zvíťazil Patrik Majchrák zo 4. roč. ZŠ Čierne – Vyšný koniec. Blahoželám ! V okrúhlom už dvadsiatom kole súťažilo 37 detí. Tentoraz najviac bodov z druhého stupňa získala Katarína Kyrisová zo 6. B a Lukáš Romanec zo 4. ročníka ZŠ Čierne – Vyšný koniec Dvadsiate prvé kolo bolo šťastné a najviac vedomostí preukázali: Lenka Kyrisová zo 4. ročníka ZŠ s MŠ Čierne – Vyšný koniec a Anetka Gábrišová , Gymnázium J.M. Hurbana Čadca - 7. A. V tomto kole súťažilo 29 detí. I keď sa už pomaly blížia letné prázdniny, finišujete na čo najlepších známkach na vysvedčení - ešte stále prebieha vedomostná súťaž KOLOTOČ. V XXII. kole súťažilo 17 detí. Najviac vedomostí preukázali z druhého stupňa: Natália Čanecká z 8. A a z prvého stupňa: Alica Najdeková a Patrik Majchrák zo 4. ročníka ZŠ s MŠ Čierne – Vyšný koniec. V pondelok 3. 6. 2013 nabralo odvahu 34 súťažiacich a odpovedali na 10 otázok zo všeobecného prehľadu už v dvadsiatom treťom kole KOLOTOČA. Víťazmi sa stali z prvého stupňa Dávid Gelačák zo 4. ročníka a z druhého stupňa Natália Kováčová zo 6. A ZŠ oba žiaci MŠ Čierne – Vyšný koniec. Výnimočne v dvadsiatom štvrtom kole deväť detí z prvého stupňa získalo plných desať bodov. Z nich sa vylosoval jeden šťastný výherca a to Nikolka Benčíková zo 4. ročníka ZŠ s MŠ Čierne – Vyšný koniec. Z druhého stupňa plný počet bodov získala Anetka Gábrišová, Gymnázium J.M. Hurbana Čadca - 7. A. V tomto kole súťažilo 36 detí. I keď sa blížia prázdniny – tak vy naozaj v plnom nasadení prevetrávate svoje vedomosti. V predposlednom XXV. kole Kolotoča z plného počtu bodov boli vylosovaní a šťastie sa usmialo na: Adelku Boháčikovú zo 4. ročníka ZŠ s MŠ Čierne – Vyšný koniec a z druhého stupňa na Martina Jašša zo 6. A triedy ZŠ Čierne – Ústredie. Naposledy sme sa v tomto školskom roku KOLOTOČOVALI 24.6. 2013 a to v XXVI. kole. Súťažilo vás 24 a víťazmi sa stali: Zuzana Chadimová zo 7. A ZŠ Čierne – VK a Lucia Hlúšková z 2. A ZŠ Čierne- Ústredie. Blahoželám všetkým, ktorí zvíťazili a prajem krásne prázdniny. Ozvem sa Vám v novom školskom roku 2013/1413.
Váš knihovník: Iveta Bobulová