Vymysli zmysluplný príbeh, ale pozor ! Každé slovo v krátkom príbehu sa musí začínať na rovnaké písmeno. Musíte vymyslieť minimálne sedem viet.
Čiže - vyberieš si napríklad hociktoré písmeno z našej abecedy /napr.: k / a tvoríš: Katarína Kopecká kupovala kabát. Kúpila krásny kockovaný kabát. Kabát koloval ku Karolíne, Kristíne. Kristína komentovala kvalitu kabáta. Katarína krútila krkom – kdeže kocky ! ... Svoje príbehy noste prosím do Obecnej knižnice v Čiernom do 15. júna 2012. Najlepšie príbehy budú ocenené vecnou odmenou. Tešíme sa na Vaše výmysly. knihovník: Iveta Bobulová